HISTORIEN

Sigstad Gård er fra ca. år 1000 og var den opprinnelige gamle
katolske prestegården, derav Biri kirke som aller nærmeste nabo. Gården har
vært i Sigstad sin slekt siden ca.1640.

Sigstad var en storgård og hele 54 familier var avhengige av
inntekten de fikk ved å jobbe på gården. I 1890 var det ca. 120 stykker som
bodde på gården av arbeidere med sine familier. Det var alle slags dyr, korn og
skog. På 1700 tallet var gården en offiser gård og det var obligatorisk og huse
offiserene med hestene sine. Mange av bygninene som står på gården i dag huset
arbeiderne med familier, samtidig som de blant annet inneholdt eget slakteri,
snekkerverksted og salmakeri.

Nils Sigstad (julies farfar) var den siste som drev med dyr på gården. Han var
eier fra 1962 – 1986 og gift med Sylvia Lander. Sammen fikk de 3 barn Einar
Sigstad, Hans Kristian Sigstad og Anne Margrethe Sigstad. Hans Kristian Sigstad
(julies far) ble eier i 1986 og gikk da over til å drive med bare korn og skog.